Thi công cảnh quan nhà máy

Thi công cảnh quan nhà máy

321013232.jpg
321013231.JPG
321013230.JPG
010220020.JPG
123020210.png

Công ty TNHH Elentec Việt Nam

Chủ đầu tư Hàn Quốc 

Diện tích cảnh quan  : ~ 7.000 m2