Thi công cảnh quan nhà máy

Thi công cảnh quan nhà máy

321013232.jpg
321013231.JPG
321013230.JPG
010220020.JPG
123020210.png

CÔNG TY TNHH LUMENS VINA

Diện tích cảnh quan  : 8000 m2

Khu công nghiệp Mỹ Phước III- Bình Dương