Thi công cảnh quan nhà máy

Thi công cảnh quan nhà máy

321013232.jpg
321013231.JPG
321013230.JPG
010220020.JPG
123020210.png

NHÀ MÁY WOOSUNG VINA KHU CÔNG NGHIỆP AMATA ĐỒNG NAI 

Diện tích cảnh quan  : 6000 m2

Chủ đầu tư Hàn Quốc